SKATTESPECIALISTEN yder rådgivning indenfor skatteret og assisterer skatteydere med førelse af skattesager mod SKAT.

Om skattespecialisten

Skattespecialisten er en specialiseret revisorvirksomhed, hvor de ansatte har speciale i skatteret. Skattespecialisten hjælper mange med førelse af sager overfor SKAT. Vi assisterer således med skattesagen ved Skatteankenævnet og ved Landsskatteretten.

Herudover rådgiver vi og planlægger for fremtiden. Da de ansatte alle er uddannede revisorer, kan vi bruge vores revisorfaglige viden når vi fører skattesagerne. Altså vores kendskab til bogføring, regnskaber, selvangivelser, mv. giver en stor fordel i mange sager, når der skal føres beviser overfor myndigheden. Kombinationen af revisor og skatteekspert gør, at du får den mest optimale fagekspert til at hjælpe dig med din skatteproblemstilling.

Hos skattespecialisten lægger vi stor vægt på, at man skal føle sig tryg ved at overlade sin sag til os – vores fokus er, at hjælpe skatteyderen, tale skatteyders sprog, forstå skatteyders problemstillinger, holde skatteyder orienteret om alt der sker i sagen (også selvom der ikke sker noget i sagen, kan det være rart at få besked om, at der ikke er sket noget i sagen endnu) og føre sagen.

skattespecialist Rikke Libetrau

v. Revisor og
skatterådgiver
Rikke Liebetrau